18850409 - I Gotlands länsfängelse

I Gotlands länsfängelse qvarsutto vid februari månads slut 15 män 1 qv.
Tillkomne under mars 7 män 3 qv.
Afgångna under mars 11 män.
Qvarsittande 11 män 4 qv.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.