18850409 - Från sjön.

Från sjön.

Enligt till Norrlands sjö-förening ingånget telegram har skonerten Lovisa, kapten A. Welff, hemmahörande i Örnsköldsvik förelyckats å ett korallref i närheten af Portorico. Fartyget som mätte 210 tons. var försäkradt i Norrlands sjöassuransförening.
Befälhafvaren och sannolikt äfven besättningen är räddad.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.