18850409 - 44 aktier i ångfartygsbolaget

44 aktier i ångfartygsbolaget Gotland försåldes i tisdags å auktionskammaren härstädes i durchsnitt till 137 kronor stycket.



Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.