18850411 - Ångfartygsbolaget Gotlands ångbåtar

Ångfartygsbolaget Gotlands ångbåtar börja sina turer för året sålunda:
Ångfartyget GOTLAND afgår härifrån till Stockholm onsdagen den 8 april samt fortsätter sina resor med tillsvidare endast en tur i veckan, med afgång från Stockholm måndagar samt från Visby onsdagar.
Ångfartyget VISBY afgår härifrån till Kalmar söndagen den 12 april; från Kalmar till Visby onsdagen den 15 april och fortsätter resan till Stockholm påföljande dag, intagande på så sätt sina ordinarie turer.
Ångfartyget KLINTEHAMN afgår från Stockholm till Visby torsdagen den 9 april; från Visby till Storungs och Fårösund påföljande dags morgon, från Fårösund till Slite och Rone lördagen den 11 april, tidigt på morgonen; från Rone till Burgsvik och Klinte den 12 på morgonen; från Klinte till Visby den 13 april kl. 12 midd. och härifrån till Stockholm samma dag på aftonen.
Ångfartyget TJELVAR afgår från Stockholm till Visby onsdagen den 15 april, härifrån till Kalmar på följande dags afton, hvarifrån fartyget återgår hit lördagen den 18 april samt intager på så sätt sina ordinarie turer.
Närmare underrättelser meddelar:
Axel Pettersson.
fartygens kommissionär.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.