18850411 - Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträda om tisdag, och vi uppmana studens tänkande medlemmar att talrikt infinna sig för att öfvervara detta, enär en för stadens väl högst vigtig fråga då förekommer, nämligen behandlingen af föreslagna signalapparaten vid eldsvådas inträffande; ty i allmänhet har man förklarat sig missnöjd med användande af storklockan i Maria som har ett alltför långsamt och doft ljud, för att kunna vid sådant tillfälle gifva erforderligt oroväckande alarm. Man hoppas derför att stadsfullmäktige noga betänka sig innan nuvarande förslag antages. Vi återkomma till ämnet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.