18850411 - Prins Carls reskamrat

Prins Carls reskamrat, löjtnanten vid Lifgardet till häst Ribbing, har äfven insjuknat i tyfosfeber. Hans föräldrar, öfversten och kabinettskammarherren Ribbing och grefvinnan Ribbing, född Lagerbjelke, afreste derför i tisdags från Stockholm till Konstantinopel.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.