18850411 - Passagerare.

Passagerare.

Med Sofia den 19 d:s från Stockholm: hrr Dahlgren, Sahlstedt, Rosander, Pettersson, Thornander, Vahlberg, fru Hesselqvist.
Med Klintehamn den 10 d:s från Stockholm: landssekret. Hambräus med fru, hrr Zweigbergh, Lindahl, berg, Wistrand, Schenholm, Pettersson, Bergman, Cedergren, Ericsson, Carlén, Odin, Vestberg, Åström, Rohnström, Valström.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.