18850411 - Konungens och drottningens resa.

Konungens och drottningens resa.

Enligt till kronprinsen anländt telegram från Bukarest ämnade konungen och drottningen i onsdags afresa till Varna. Stormen på Svarta hafvet hade lagt sig, så att embarkeringen kunde ske utan svårighet. Konungaparet inträffade i Konstantinopel i torsdags.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.