18850411 - Från sjön.

Från sjön.

Fyrfartyget "Kopparstenarna" har blifvit förtöjdt å sin station vid grundet af samma namn. Fartyget, som är provisnteradt för åtta månader, har sex mans besättning och till befälhafvare fyrmästaren Hedman.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.