18850411 - Auktion.

Auktion.

Största delen af framlidne Herr Doktorn och Biskopen m. m. L. A. Anjous efterlemnade omfångsrika och värdefulla Lösörebo kommer genom offentlig frivillig auktion, i Biskopshuset här i staden, onsdagen den 29 och torsdagen den 30 April, båda dagarne från kl. 10 f. m. till den högstbjudande att försäljas. Den till Auktionskammaren inlemnade försäljningslistan upptager följande saker, näml:
Omkring 5,000 ort arbetadt Silfver, deraf flera Armstakar och andra Ljusstakar, en Bordsurtout med slipade kristallflaskor, Sockerskålar, Gräddskålar, Kaffekannor, Mat-, Dessert-, Ragu-, Sås-, Strö- och Théskedar, flera dussin Gafflar, ett etui med Knif, Gaffel och Sked, Dessertknif, Gaffel och Sked samt Thésked, (alla etuipjeserna af förgyldt silfver) ett annat etui med Knif, Gaffel och Sked, äfvensom en samling Medaljer, en ur ngd Nysilfver hvaraf Armstakar med silfverbeläggning, Såsskålar, Tårtspade, Mat- och Dessertskedar, Dessertgafflar samt Fruktknifvar m. m., hvarjehanda Glassaker, deribland en Ölmugg med silfverbeslag, Gelé-, Bakelse- och Syltskålar, Assietter, Vin- och Vattenkaraffer samt Vin-, Punsch- och Dricksglas m. m., åtskilligt Porslin, såsom större, fullständig Bordservis, diverse Fat, Tillbringare, Puddingsformar, Spillkummar, Thékanner, Thé- och Kaffekoppar (hvitt med guld) samt Handkannor. Handfat och mera dylikt Koppar-, Malm-, Jern och Blecksaker af alla slag, en större uppsättning Möbler, hvaribland att nämna en Mahognymöbel, klädd med grönt och 16 Stolar, samt Divansbord, en Dito klädd med rödbrunt och utgörande 2:ne Soffor, 4 Länstolar samt 12 andra Stolar, jemte Divansbord, ytterligare en Mahognysoffa samt 2:ne Mohognykanapéer med högrödt klädda dynor, en Liggsoffa och sex Stolar af valnöt, en Soffa och 10 Stolar af alm (björk?) en Liggsoffa af alm, en Soffa med 4 Stolar, en Schäslong med 4 Stolar, 18 st. Salsstolar af ek med höga ryggstöd och rottingflätade säten, 2:ne större Salsskänkar af ek, flera Skåp (ett stort antikt af ek), diverse Bord dels af mahogny dels af andra träslag, 2:ne små Bord af gotlandsmarmor samt Sängar och Kommoder m. m. 5 st. Ljuskronor näml.; en ljus brons med 18 armar, en ljus brons med rödt glas och 8 armar, en mörk brons med 8 armar en mörk brons med 3 armar samt en ljus brons med hvit kristall och 6 armar, 2:ne Förmakaapeglar en i förgyld ram, jemte konsolbord med hvit marmorskifva en med ram och bord af massiv valnöt, en Bordstudsare flera Lampor, 2:ne Marmorurnor och en Trädgårdsurna af lera 3:ne Brysselmattor deraf 2 till stora rum, alla sorters Täcken, Duktyg och Linne, såsom Borddukar och Servetter af damast och dräll samt Lakan, Örongottsvar och Handdukar, en Väfstol med tillbehör jemte diverse andra redskap för väfning och spinning, en Täckbåge en Mangel en Mjölkista med zinkfoder, åtskilliga stora Bokhyllor, en hop Laggkärl och andra Träsaker, alla slags Trädgårdsbordsskifva af sten, en Skottkärra, en Dragkärra samt en i godt och brukbart skick befintlig Droska.
Första auktionsdagen kl. 4 e. m. försäljes äfven ett sterbhuset tillhörigt, mindre parti buteljeradt Vin af flera slag.
Sakerna kunna få beses å auktionsstället måndagen och tisdagen näst före auktionen från kl 9 till 12 f. m. och från kl. 4 till 6 e. m.
Godkände Inropare få begagna sig af 3 månaders betalningsanstånd, andra betala kontant.
Visby d. 9 April 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.