18850414 - Ryska dykarefartyget Volga

Ryska dykarefartyget Volga har hemkallats från Östersjön och passerade i söndags Gotland.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 14 april 1885.
N:r 30. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.