18850414 - Prins Eugen.

Prins Eugen.

Genom Sv. telegrambyrån telegraferades i lördags från Konstantinopel: Sultanen har mottagit Prins Eugen, som dervid öfverlemnade storkorset af S:t Olafsorden.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 14 april 1885.
N:r 30. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.