18850414 - Prins Carls sjukdom

Prins Carls sjukdom utvecklar sig fortfarande normalt till bättring.
Löjtnant Axel Ribbings sjukdom utvecklar sig fortfarande normalt. Sjukdomen är till och med något lindrigare än prins Carls sjukdom när den var i samma stadium.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 14 april 1885.
N:r 30. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.