18850414 - Passagerare

Passagerare

med Gotland den 14 d:s från Stockholm: hrr Fahlström, Cederström, Jacobsson, Engeström, Holmberg, Krook, Schmidt, Norman, Eklöf, fru:na Krook, Hallberg, frök:na Engeström, Ruthberg.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 14 april 1885.
N:r 30. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.