18850414 - Notable resande.

Notable resande.

I söndags anlände med "Sofia" från Vestervik; artilleri befälhafvaren på Gotland, majoren m. m. Schartau samt regementsintendenten vid Svea lifgarde frih. C. G. Wrangel och kaptenen i generalstaben O. V. Virgin; och hafva dessa h:rr i dag afrest till Enholmen.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 14 april 1885.
N:r 30. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.