18850416 - Ångbåtsmissöde.

Ångbåtsmissöde.

Då ångaren "Tjelvar" i går afgick på sin första resa från Stockholm, inträffade den olyckan, att några tuber i pannan blefvo läck, så att fartyget måste gå till ankars i närheten af Dalarö. Förste machinisten afsändes genast till Stockholm för att från Bergsunds verkstad, som i vinter haft machinen och pannan under reparation, hemta arbetare till afhjelpande af skadan, och telegraferade kapten Arvidsson, att han trodde sig blifva i morgon middag klar att kunna fortsätta resan hit. Medhafda posten torde vi erhålla i morgon bittida med Klintehamn.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 april 1885.
N:r 30 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.