18850416 - Meddelande från allmänheten.

Meddelande från allmänheten.

"Bibo, ergo sum".
Det är med stor och berättigad förundran som man observerat att Birgersgränd, alltsedan branden förl. är i borgmästaren Eens hus, varit stängd och belamrad med upplag af trävaror, sten- och sandhopar kalkbruksmaterial och till den grad, att trafiken ännu är störd och hindrad ej allenast för vidboende husegare utan äfven för den trafikerande allmänheten. Detta oskick är så mycket mera förvånansvärdt, som hr borgmästaren sjelf härigenom gifver ett alldeles icke efterföljansvärdt exempel på missaktning för andra samhällsmedlemmars rätt.
Dixi.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 april 1885.
N:r 30 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.