18850416 - Konsularbefattningarna

Konsularbefattningarna här på ön undergår i dessa dagar åtskilliga förändringer, i det att, såsom vi med anspråk på tillförlitlighet kunna nämna, ryska vicekonsulatet komma att öfvertagas af grosshandl. C. J. Björkander och att till engelsk vice konsul, hvilken tjenst en längre tid varit obesatt, är designerad hr John E. Stare.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 april 1885.
N:r 30 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.