18850418 - Ångfartyget Tjelvar

Ångfartyget Tjelvar hitkom redan i går morse, samtidigt med Klintehamn och afgick till Kalmar kl. 6 i går afton. Skadan i ångpannan var således icke af större betydenhet, än att de otäta tuberna kunde på 2 ½ TIMMA ÅTERSTÄLLAS I FULLT TJENSTBART SKICK.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.