18850418 - Svenska flottan.

Svenska flottan.

I går inkom till Slite kanonbåten Skuld, chef: kapten E. C. Brusewitz, med kommenderade officerare: löjtnant H. G. af Sillén och underlöjtnant frih. J. A. v. Düben, och i dag anlände till Fårösund kanonbåten Rota, chef, kapten I. D. Barelay, med kommenderade officerare: löjtnant G. W. D. Ljungqvist och underlöjtnant R. A. Thurdin.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.