18850418 - Slödskolan.

Slödskolan.

Af styrelsens berättelse om skolans verksamhet under år 1884 erfar man bland annat att ritafdelningen under vårterminen räknat 70 manliga och 25 qvinliga samt under höstterminen 65 manliga och 30 lärjungar samt att i slöjdafdelningen deltagit under vårterminen 139 manliga och 88 qvinliga samt under höstterminen 124 manliga och 56 qvinliga lärjungar.
Lärjungarnes arbeten, så vidt de varit säljbara, hafva under året utgjordt 730 nummer till ett värde af 1007 kr. 26 öre.
Skolans tillgångar voro vid årets slut upptagna till ett värde af 3,173 kr. 33 öre, och hade utgifterna under året uppgått till 4,624 kr 26 öre.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.