18850418 - Passagerare.

Passagerare.

Från Stockholm med Klintehamn den 17 d:s: fabr Schubert, hrr Goldensohn, Rosendahl, Fredin, fröken Jacobsson.
Med Tjelvar s. d. häradshöfding Lindroth, konsul Romdahl, löjtnant Lagerheim, hrr Hamsell, Norrby, Ålander, Herlitz, fru Hallberg.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.