18850418 - Gotlands-jernvägens inkomster

Gotlands-jernvägens inkomster för mars månad utgjordes af passagerare m. m. 1884 - 2,899:44, 1885 - 2,879:30
gods m. m. 1884 - 2,439:68, 1885 - 3,450:97
Från årets början 1884 - 11,974:63, 1885 - 12,964:88.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.