18850418 - Fastighetsförsäljning.

Fastighetsförsäljning.

Konsul R. Cramérs konkursmassas fastighet inropades i dag å offentlig auktion af hr Edvard Cramér för 37,500 kronor.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.