18850511 Ett förslagslån

Ett förslagslån å 50,000 kr. har från manufakturdiskontfonden beviljats grosshandlaren V. Carlsson till bedrifvande af cementfabriken vid Kopparsvik.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri