18850511 Ett jordfynd

Ett jordfynd, bestående af en halsprydnad af guld med sirater i båda ändarne, påträffades häromdagen vid Dyple i Tofta. Fyndet som väger nära ett halft skålpund, har hembjudits staten till inlösen.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri