18850511 Kyrkoherdevalet

Kyrkoherdevalet i Öja utföll sålunda, att koministern i Lojsta N. I. Gadd erhöll flesta rösterna.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri