18850511 Sjöolyckor.

Sjöolyckor.

Göteborgs-ångaren Skandinavien har inbogserats till Cowes med bräckt axel och utan propeller.
Göteborgs-ångaren Sleipner är inbogserad till Liverpool med bräckt propelleraxel.
Göteborgs-ångaren Triton lastad med hafre, har strandat vid Djurön i Venern och sjunkit.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri