18850511 Skeppet Marie Louise

Skeppet Marie Louise, kapt. Ekelund som för svåra sjöskador måste angöra S:t Tomas, har blifvit kondemneradt och på auktion försåldt för 1098 piastas.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri