18850511 Strandad ångare.

Strandad ångare.

Engelske ångaren Bergamo, kapten Treverrow, hemma i New-Port, strandade i tisdags vid Föra på Öland. Ångaren kom från Ljusne med trälast och var destinerad till London. Dykeribolaget Neptuns ångare "Poseidon" har tagit Bergamo af grund och infört den till Oskarshamn.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri