18850511 Svenska fiskeribolaget

Svenska fiskeribolaget höll i onsdags i Stockholm sin ordinarie bolagsstämma under ordförandeskap af prosten dr A. J. Lyth.
Af årets vinst beslöts en utdelning af 30 kr. på aktien.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri