18850511 Till Fårösund

Till Fårösund ankom i onsdags chefsfartyget Drott under befäl af amiral Virgin. Drott, som jemte de öfriga fartygen utgått till minlinion, inkom i lördags åter i Sundet.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri