18850511 Uppgift rörande fångantalet

Uppgift rörande fångantalet i Gotlands länsfängelse för april månad:
Qvarsittande vidmars månads slut 11 män 4 qv.
Tilkomne under april 16 män 3 qv.
Afgångne under april 10 män 3 qv.
Qvarsittande vid april slut 17 män 4 qv.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri