18850511 Utnämningar.

Utnämningar.

Tulluppsyningsman I. P. Hesselqvist har blifvit utnämd till tullinspektor vid Gotlands nationalbeväring H. Wennemo är utnämd till kommissionslandtmätare.
Löjtnanten O. E. Scherstén har blifvit förordnad till andre lärare i gymnastik och vapenföring under tre år vid krigsskolan.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri