18850511 Vanadis hemkomst

Vanadis hemkomst i lördags gynnades af det vackraste väder.
I Lindalssundet erhölls från "Kare", med hvilken konungen afgått för att möta "Vanadis", sigte på fregatten, som låg till ankars vid Visingsö. Under salut från fregatten steg konungen ombord, mottagen af prins Oscar vid fallrepstrappan. Derefter lättade "Vanadis" och fortsatte färden till hufvudstaden. Konungen, som landstigit å Skeppsholmen, mottog sedan prins Oscar vid Logården. "Vanadis" verldsomsegling har medtagit en tid af 17 månader. Chefen, kommendör Lagerberg, erhöll af konungen ombord å "Vanadis" insignierna såsom kommendör af Svärdsordens första klass.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri