18850516 - Genom auktion

Genom auktion, som kommer att förrättas å auktionskammaren tisdagen den 19 maj från kl. 10 f. m. försäljas följande modehandelsvaror, näml.: Yllevästar med och utan ärmar, Ylledukar och Kragar, Kjortlar och Kjortelfilt, Strumpor, Vantar och Handskar, Korsetter, Linnekragar, Spetsar, Krus, svarta och hvita, Spetsfischyer, Snörmakerier, Fransar, Stolbårder, Kuddar, Skriftygsmattor, Lampmattor, Bordkläden, Antimikasser med och utan broderi, Broscher, Klädhängare, Hörnhyllor, Pallstommar, ett mindre parti Sefirgarn, jemte en hel mängd annat; och lemnas åt godkände köpare 2 månaders betalningsanstånd.
OBS! Varorna säljas ovilkorligen till den högstbjudande, utan att priset på något sätt kommer att hållas uppe från säljarens sida.
Visby den 11 maj 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri