18850516 - Postförbindelsen

Postförbindelsen med fastlandet erhåller i morgon en för oss betydande förändring, derigenom, att Ångarne Visby, Gotland och Tjelvar derefter afgå från Stockholm kl. 6 e. m.
Stockholms aftontidningar för samma afgångsdagar komma oss således tillhanda påföljande morgnar.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri