18850516 - Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige hade i tisdags ett kort sammanträde, dervid följande beslut fattades, nämligen:
att ett anslag af 50 kr. skulle af Drätselkammaren användas till kostnaden för offentliggörande härstädes af dagliga väderlekstelegram, i enlighet med hr Hellgrens deromväckta motion; och
blef Magistratens förslag, om indragning af poliskommissarie-tjensterne, remitteradt till Drätselkammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri