18850822 - Befälhafvarebyten.

Befälhafvarebyten.

Sedan kapt. Lindström å skeppet Eugenie öfvergått till det bekanta Sundsvallska rederiet Cavalin och blifvit befälhafvare å dettas skepp "August", har skeppet Eugenie till befälhafvare erhållit kapten Lyberg, förut kapten å skeppet "Moya", hvilket fartyg deremot fått styrmannen Ekelund till befälhafvare.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri