18850822 - Befälhafvareplatsen

Befälhafvareplatsen på ångfartyget Gotland har uppdragits åt kapten J. Sandelin, förut i flera år styrman på nämda fartyg.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri