18850822 - D:r Carl Johan Bergman

D:r Carl Johan Bergman har äfven i år blifvit förordnad till ordförande i landstinget.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri