18850822 - Dödsfall.

Dödsfall.

Rådmannen vid härvarande rådhusrätt, R. Chavalier afled efter en längre tids sjuklighet, i lördags 59 år gammal.
Chevalier, som var född i Karlskrona 1826, blef 1846 student i Lund, hvarest han 1852 aflade examen för inträde i rikets rättegångsverk. Sedan 1874 har han varit anstäld såsom rådman i Visby.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri