18850822 - Eldsvåda

Eldsvåda signalerades i fredagsafton hafva uppkommit i handl. J. O. Petterssons hus utanför söderport; men tillbudet inskränkte sig lyckligtvis endast till rök från en kakelugn, hvars rör lära haft någon felaktighet.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri