18850822 - Nya fyren på Stenkyrkehuk.

Nya fyren på Stenkyrkehuk.

Den nya gruppblänkfyren å Stenkyrkehuk kommer antagligen att tändas omkring midten af nästkommande oktober månad. Fyrljusets höjd öfver vattenytan blir 41,9 m. Fyrbyggnaden, ett konformigt torn af jernplåt, erhåller en höjd ofvan grunden af 15 m. och kommer att hvitmålas. På hvad sätt fyrljuset kommer att skymmas af land kan först längre fram bestämmas.
Lysvidd: geografisk 18,6 minuter, optisk 23,3 minuter.
Läge: Lat. 57 grader 49 grader 25" N. Long. 18 grader 28 grader 20" O.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri