18850822 - Tullstaten.

Tullstaten.

Utnämning. Tullförvaltaren i Carlskrona N. R. Lidman har erhållit lediga kontrollörstjensten vid tullkammaren i Helsingborg. Afsked har på begäran beviljats tullinspektoren i Fårösund R. J. Lagerheim.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri