18850822 - Utnämningar.

Utnämningar.

Vid Gotlands nationalbeväring till kapten och kompanichef löjtnant O. E. Rosell till löjtnant underlöjtnanten C. A. Bolin.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri