18850430 - Muraren Joh. Chr. El. Holmgren

Muraren Joh. Chr. El. Holmgren dömdes i dag af rådhusrätten, åtalad att d. 24 d:s i palissaderna utöfvat våldtägt med ogift qvinna, till 6 års straffarbete.Gotlands Tidning
Torsdagen den 30 april 1885
N:r 34
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri