18850430 - Till Loydsagent

Till Loydsagent på Gotland har handl. A. H. Öfverberg, blifvit antagen.
Vår föregående uppgift, att denna egenturbefattning blifvit öfverlemnad till handl. John E. Stare har således befunnits oriktig.Gotlands Tidning
Torsdagen den 30 april 1885
N:r 34
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri