18850425 - Telegrafstationerna

Telegrafstationerna vid Fårösund och Slite äro öppnade för hel dagstjenst; Visby station har erhållit förstärkning i tjenstepersonalen.Gotlands Tidning
Lördagen den 25 april 1885
N:r 33
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri