18850423 - Berningsångaren

Berningsångaren "Belos" kapt. V. Edlind hitkom i tisdags, och belyste på aftonen med elektriskt ljus vår hamn och närmast omgifningarne i staden. På annat ställe i tidningen finnes införd en utförligare beskrifning öfver denna utmärkta och dyrbara ångare, som torde vara den förnämligaste af detta slag inom Skandinavien.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri